Brieven ZW- of WAZO-uitkering alleen nog via Mijn UWV

UWV verstuurt brieven over Ziektewet- of WAZO-uitkering vanaf 15 februari 2015 niet meer via de post. De belanghebbende kon brieven over Ziektewet- of WAZO-uitkering al via Mijn UWV bekijken en printen. Vanaf 15 februari 2015 ontvangt hij deze brieven alleen nog via Mijn UWV en niet meer per post. Mijn UWV is de eigen beveiligde omgeving op uwv.nl. Hier staan al de gegevens die bij UWV bekend zijn over de persoonlijke situatie. Door in te loggen met de DigiD zijn de gegevens in Mijn UWV te bekijken. Wanneer er nieuwe brieven klaarstaan op Mijn UWV, krijgt degene die het betreft daarvan alleen een melding via de Berichtenbox via MijnOverheid. Het is daarom nodig dat de belanghebbende zich aanmeldt voor de Berichtenbox. Iemand kan zich aanmelden voor de Berichtenbox op MijnOverheid.nl.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015