Brochure over provisieverbod per 1-1-2013

Per 1 januari 2013 gaat een provisieverbod voor met name complexe financiële producten gelden. Dit provisieverbod is wettelijk verankerd in het Bgfo 3. Als gevolg van het provisieverbod, gaat de consument vanaf 1 januari 2013 direct betalen voor financieel advies en bemiddeling bij financiële producten. Om de consument voor te lichten is het Verbond van Verzekeraars 18 december 2012 gekomen met een voorlichtingsbrochure. Deze is te downloaden van www.verzekeraars.nl.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015