Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Brochure Zonnepanelen

Verzekeraars maken zich zorgen over het risico van brand wanneer zonnepanelen worden aangelegd op een pand. Het Verbond van Verzekeraars heeft een brochure opgesteld waarin de risico’s worden beschreven. In december 2020 is een tweede versie van die brochure gepubliceerd.

De brochure

Nederland verduurzaamt. Op steeds meer gebouwen worden zonnepanelen gelegd. Soms is er onvoldoende aandacht voor de risico’s van zonnepanelen of wordt de installatie slecht uitgevoerd. Het Verbond van Verzekeraars heeft een brochure opgesteld waarin de risico’s van zonnepanelen in kaart worden gebracht. Wij behandelen een aantal belangrijke onderwerpen.

Wie is de eigenaar

Om een verzekering voor de zonnepanelen (installatie) af te sluiten is het van belang te weten wie de eigenaar is. Vaak is niet duidelijk wie de eigenaar van de installatie is.

Als de bewoner de eigenaar van de woning is en zelf de installatie heeft aangeschaft, is er geen probleem. Het kan ook zijn dat de eigenaar van de woning de installatie niet zelf heeft gekocht, maar dat de installatie zijn eigendom is geworden door natrekking. De wet bepaalt dat alles wat aan een gebouw is aangebracht tot dat gebouw gaat behoren tenzij er een afwijkende regeling is getroffen. Als de eigenaar van de zonnepanelen een recht van opstal vestigt, dan blijft de installatie van hem. Het kan ook zijn dat de energieleverancier de zonnepanelen op het dak plaatst en dat de energie rechtstreeks aan het net geleverd worden. Zonder recht van opstal wordt de installatie dan van de eigenaar van de woning.

Als er niets geregeld is kan het zo zijn dat de energieleverancier een installatie op een huurhuis plaats die eigendom wordt van de verhuurder van het huis.

Verzekering van de zonnepanelen

Vaststellen van de verzekerde som

De verzekerde som van de zonnepanelen dient alle elementen te omvatten van de totale installatie. Dat zijn de kosten van de zonnepanelen, omvormer, et cetera inclusief alle installatiekosten en eventuele extra kosten wegens moeilijke bereikbaarheid.

Indien de installatie meeverzekerd wordt op de inboedelverzekering zal verzekering plaatsvinden op basis van nieuwwaarde en na verloop van tijd op dagwaarde. Indien verzekering plaatsvindt op een woonhuisverzekering vindt meeverzekering plaats op basis van herbouwwaarde.

Vaak worden zonnepanelen aangeschaft door deel te nemen aan een collectieve inkoop, bijvoorbeeld via de gemeente of een belangenorganisatie. Het is dan van belang de aanschafprijs zonder toepassing van de kortingen vast te stellen. Bij vervanging en reparatie na schade kan geen gebruik worden gemaakt van een collectieve inkoop.

Dekking

De installatie kan worden verzekerd op een inboedelverzekering als huurdersbelang of op een woonhuisverzekering. Het kan raadzaam zijn de installatie altijd op een woonhuisverzekering te verzekeren. De premie is lager en de verzekering blijft gebaseerd op herbouwwaarde, ook als de installatie ouder wordt. Wel kan sprake zijn van een minimumpremie.

Bij medeverzekering op een woonhuis- of inboedelverzekering is de dekking in principe gelijk aan de dekking van de oorspronkelijke verzekering. Een All Risks- of alle van buiten aankomende onheilen-dekking heeft de voorkeur.

Er zijn verzekeraars die een specifieke verzekering voor zonnepanelen aanbieden. De adviseur dient dan goed te kijken naar deze voorwaarden en de eventuele specifieke uitsluitingen.

De bijzondere risico’s van zonnepanelen

Wij zetten een aantal mogelijke problemen bij panden met zonnepanelen op het dak op een rij:

  • Zonnepanelen leveren een extra ontstekingsbron op, zeker als de installatie niet goed is aangelegd. Bij de externe links is een filmpje opgenomen dat laat zien waar slechte koppelingen toe kunnen leiden (zoals een vlamboog)
  • Brandbare daken onder zonnepanelen betekenen een groot risico
  • De constructie van het pand moet het gewicht van de zonnepanelen kunnen dragen
  • Zonnepanelen maken daken moeilijker bereikbaar voor onderhoud en reparatie
  • De omvormers vormen een groot brandrisico als zij onvoldoende zijn geventileerd of zijn geïnstalleerd in een ruimte met brandbare opslag en niet in een brandwerend gescheiden compartiment
  • Op basis van het tot nu toe voorgekomen branden vormen indaksystemen een groter risico dan systemen waarbij de panelen boven het dak worden geplaatst

Om problemen te voorkomen moeten de installaties aangelegd worden overeenkomstig de NEN-normen en na oplevering worden geïnspecteerd. Een goed middel hierbij is de warmtecamera die hot spots kan registreren.

Nieuwe preventiebrochure 2.0 voor Verzekeringsprofessionals

Het onderwerp zonnepanelen blijft in de belangstelling staan. Verzekeraars willen de risico’s voortvloeiend uit het gebruik van zonnepanelen blijven verzekeren, maar dan is een juiste installatie noodzaak. In december 2020 hebben zij daarom een uitgebreide brochure uitgebracht om de verzekeringstechnische onderwerpen bij installatie en gebruik van zonnepanelen te benadrukken. De brochure is te downloaden bij de externe links.

Informatie

  • Schade Particulier
  • EQF 5
  • Woensdag 27 januari 2021
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships