Brug WW

De brug WW is een nieuwe maatregel die van kracht moet worden op 1 januari 2015. Deze maatregel wordt in het leven geroepen voor werkgevers die overtollige werknemers van andere bedrijven willen overnemen. Als de overgenomen werknemers moeten worden omgeschoold, dan worden de scholingsuren betaald uit de WW. Dat betekent voor de nieuwe werkgever dat hij minder overgangskosten heeft. De maatregel gaat gelden voor werknemers die met ontslag worden bedreigd of mensen met een WW uitkering.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015