Buitenlandse thuiswerkers

Zo min mogelijk veranderingen in de sociale verzekeringspositie voor buitenlandse thuiswerkers.

Het kabinet heeft tijdelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het coronavirus niet verder verspreid wordt. Een groot aantal werknemers zijn verplicht om thuis te werken vanwege het coronavirus. Daardoor zijn de werktijden en de plaats van werken voor veel mensen tijdelijk veranderd. Dat kan in een ander land zijn dan waar normaal gesproken wordt gewerkt. Dan heeft dit geen gevolgen voor de sociale verzekering als de werknemer normaal over de grens woont of werkt in de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte ( EER) of Zwitserland. Zij hoeven hiervoor verder niets te regelen.

De sociale verzekering verandert wel als de werknemer:

  • Geen werkgever had, maar start met werken voor een werkgever in een andere lidstaat, of
  • Een werkgever had, maar naar een nieuwe werkgever wisselt die in een andere lidstaat is gevestigd

Zij zijn dan (ook terwijl zij thuis werken) verzekerd in de lidstaat waar ze normaal voor de nieuwe werkgever zullen werken, als ze niet langer verplicht zijn thuis te werken vanwege het coronavirus.

Informatie

  • Sociale zekerheid
  • Dinsdag 21 april 2020