CAP publiceert nieuwe voorlopige staffels pensioenleeftijd 68 jaar

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft nieuwe voorlopige premiestaffels voor premieovereenkomsten met pensioenleeftijd 68 jaar gepubliceerd (V&A 17-002).

Het verschil met de eerder gepubliceerde voorlopige premiestaffels bestaat daarin dat een meer recente overlevingstafel is gebruikt. De nieuwe premiestaffels zijn gebaseerd op overlevingstafel GBM/GBV 2011/2016. De overige rekengrondslagen zijn niet veranderd ten opzichte van het staffelbesluit van 20 januari 2017. De eerder gepubliceerde voorlopige premiestaffels met pensioenleeftijd 68 jaar waren gebaseerd op overlevingstafel GBM/GBV 2010/2015.

Vergelijkt men de eerder gepubliceerde voorlopige staffels met de nieuw gepubliceerde voorlopige staffels, dan valt op dat laatstgenoemde staffels niet voor elke leeftijdsklasse een (lichte) stijging te zien geven. Voor de meeste leeftijdsklassen is het premiepercentage hetzelfde gebleven.

Het CAP benadrukt dat de omvang van de officiële premiestaffels nog niet definitief is vastgesteld. In een nieuw staffelbesluit zullen de definitieve staffels worden gepubliceerd.

Informatie

  • Algemeen, Toekomstvoorzieningen, Leidraden, Fiscale Aspecten, De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Woensdag 4 oktober 2017