CBS: Ontwikkeling aantal gepensioneerden

Op 2 oktober jl. heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de cijfers met betrekking tot de ontwikkeling van het aantal gepensioneerden gepubliceerd.

In 2018 kende Nederland bijna 3,2 miljoen gepensioneerden. Het aandeel gepensioneerden van de totale bevolking is sinds 2015 niet meer toegenomen. Het aantal gepensioneerden van 55 tot 65 jaar is vanaf 2006 als gevolg van de versobering van vroegpensioenregelingen en de verhoging van de AOW-leeftijd, waardoor mensen langer doorwerken, substantieel gedaald.

In de periode 2001-2018 steeg het aantal personen dat met pensioen is met ruim 700.000 en het aandeel gepensioneerden in de totale bevolking steeg van 15% naar 18%.

Mede als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd is het aantal gepensioneerden de laatste jaren nauwelijks gestegen. Daarmee is het aandeel gepensioneerden onder de bevolking stabiel.

De gemiddelde pensioenleeftijd van 60,9 jaar in 2006 naar 65 jaar in 2018. In 2018 was minder dan 6% van alle 55- tot 65-jarigen met pensioen, terwijl dit in 2006 nog bijna 19% was.

 

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioen Algemeen, Pensioen Varia
  • Woensdag 9 oktober 2019