CBS publiceert prognose levensverwachting

Op 1 november jl. heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de prognose van de levensverwachting op 65-jarige leeftijd gepubliceerd. Voor het jaar 2025 verwacht het CBS dat de levensverwachting van een 65-jarige 20,75 jaar zal zijn. In de prognose van 2018 kwam de levensverwachting van een 65-jarige uit op 20,74 jaar. Het verschil van 0,01 jaar is dus 3,65 dagen of een halve week.

Op basis van de prognose van deze levensverwachting wordt de toekomstige AOW-leeftijd vastgesteld, waarbij gebruik wordt gemaakt van de in artikel 7a AOW opgenomen formule:

 

V = (L-18,26) – (P-65). Hierbij staat L voor de geprognotiseerde levensverwachting (20,75) en P voor de AOW-leeftijd in het voorafgaande kalenderjaar. Is de uitkomst (V=Verhoging) van de berekening 0,25 of hoger dan stijgt de AOW-leeftijd in dat jaar met 3 maanden. Is de uitkomst lager dan 0,25 dan wordt V op 0 gesteld en is er geen verhoging.

 

Op grond van de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd stijgt de AOW stapsgewijs naar 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 wordt de ontwikkeling van de AOW-leeftijd gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting, waarbij een verhoging van de levensverwachting met 1 jaar zich vertaald in 8 maanden langer doorwerken in plaats van 1 jaar.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Vermogen, Pensioen, Pensioen Algemeen, Sociale zekerheid
  • Woensdag 6 november 2019