CDFD: vakbekwaamheid in zeven modules

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft een nieuwe modulaire structuur vakbekwaamheidseisen van financiële dienstverleners ontwikkeld. Hierbij wordt uitgegaan van zeven beroepskwalificaties: consumptief kredietadviseur, schadeverzekeringsadviseur, verzekerings- en vermogensopbouwadviseur voor particulieren en voor het middenbedrijf, hypotheekadviseur, pensioenadviseur en gevolmachtigd agent. Voor elke beroepskwalificatie kan men een Wft-diploma behalen, waarmee de vakbekwaamheid kan worden aangetoond. Doelstelling van het CDFD is uiteindelijk dat er binnen de financiële dienstverlening een accentverschuiving plaatsvindt van het verrichten van diensten naar het uitoefenen van een beroep. Marktpartijen kunnen tot 8 november commentaar leveren op deze nieuwe opzet.Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015