Cijfers per 1 juli 2013

Het (bruto) minimumloon en de daglonen voor de WW, WAO/WIA en ZW stijgen per 1 juli 2013 met 0,57%-punt. Het maximumdagloon bedraagt dan € 195,96, op jaarbasis € 51.145,56. Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen blijft onveranderd, € 195,58 per dag en € 50.853 per jaar. De ANW-premie gaat met 0,5%-punt omlaag en de premie AWBZ gaat met 0,5%-punt omhoog, zodat dit op netto basis geen gevolgen heeft.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015