Cijfers Sociale Zekerheidsuitkeringen per 1 juli 2020 gepubliceerd

Het ministerie van SZW heeft de bedragen voor de sociale zekerheidsuitkeringen per 1 juli 2020 gepubliceerd.

Het (bruto)minimumloon per dag stijgt per 1 juli aanstaande met 1,60%. Dat geldt ook voor de  daglonen van de uitkeringen voor de werknemersverzekeringen (WAO/WIA, WW en ZW). Het maximumpremieloon is ongewijzigd ten opzichte van 1 januari 2020 gebleven en bedraagt € 57.232 op jaarbasis of € 220,12 per dag. Dit is gelijk aan 261 x maximum dagloon per 1 januari (€ 219,28)  afgerond naar beneden op hele euro’s.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Sociale zekerheid
  • Zondag 21 juni 2020