Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Cijfers Zorgverzekeringswet voor 2021 bekend gemaakt

Dit bericht betreft een signalering inzake de voor 2021 gepubliceerde percentages en het bijdrage-inkomen voor de Zvw.

Op 19 november 2020 is de regeling tot wijziging van de ´Regeling zorgverzekering ter vaststelling van bedragen en percentages voor het jaar 2021´ in de Staatscourant gepubliceerd.

Het bijdrageloon, bedoeld in artikel 42 Zvw, dat voor heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw ten hoogste in aanmerking wordt genomen, bedraagt voor het jaar 2021 € 58.311.

Het percentage aan inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw dat inhoudingsplichtigen ingevolge artikel 45, lid 1 Zvw over het loon van hun werknemers verschuldigd zijn, stijgt van 6,70 in 2020 naar 7,00 in 2021. Dit percentage is ook aan de orde bij uitkering door verzekeraars en bancaire instellingen van periodieke lijfrentetermijnen.

Ook het percentage aan inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw dat verzekeringsplichtigen ingevolge artikel 45, lid 2 Zvw over hun bijdrage-inkomen verschuldigd zijn stijgt, namelijk van 5,45 in 2020 naar 5,75 in 2021.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Toekomstvoorzieningen, Estate Planning, Flexiblisering werk & pensioen, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Vermogen, Inkomen, Pensioen, Recht: Overig, Diversen, Pensioen Algemeen
  • Zaterdag 21 november 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships