Code Pensioenfondsen

De Code geldt voor allen pensioenfondsen. Het doel van de Code is het verbeteren en inzichtelijker maken van het functioneren van pensioenfondsen. Zodat belanghebbenden meer vertrouwen krijgen in pensioenfondsen en opdat de belangen van alle betrokkenen evenwichtig worden afgewogen. Zo gaat de Code in op de rol van het bestuur, het verantwoordings- en het belanghebbendenorgaan alsmede het interne toezicht. Verder bevat de code thema's zoals intergraat risicomangement, beloningen, diversiteit en verantwoord beleggen. Ook geeft de Code weer hoe benoemingen, ontslag en zittingstermijnen van bestuursleden en leden van andere organen worden geregeld.
De beoogde schorsings- en ontslagbevoegheid van de Raad van Toezicht, die was toegezegd bij de behandeling van de Wet VBP in de Eerste Kamer is overigens niet verwerkt.

Informatie

  • Governance, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015