Collectieve lijfrenteregeling voor zelfstandigen

Op 15 januari 2014 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer een brief gestuurd over zelfstandigen en pensioen (kenmerk 2014-0000006462). In die brief wordt nadere informatie gegeven over de voortgang van enkele trajecten met betrekking tot het pensioen van zelfstandigen.

Er wordt gesproken over het opzetten van een vrijwillige 'collectieve pensioenregeling' voor zelfstandigen in de derde pijler (lijfrentesfeer), beter te bestempelen als een 'collectieve' lijfrenteregeling. Belangrijke kenmerken van deze regeling zijn flexibiliteit en collectiviteit. Zo kunnen deelnemers vrijwillig in- en uit stappen en bepalen hoeveel ze periodiek inleggen.

Het betreft een collectieve regeling waarbij de ingelegde gelden collectief worden belegd en beheerd. In de uitkeringsfase wordt geen levenlange uitkering verzekerd, maar is sprake van een van te voren bepaalde uitkeringsduur (tijdelijk). De gedachten moeten nog worden uitgewerkt in wetsvoorstellen.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015