Collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen

De grootste belangenorganisaties van zelfstandigen hebben op hoofdlijnen aangegeven hoe zij vorm willen geven aan een vrijwillige collectieve regeling voor zelfstandigen in de derde pijler. In deze vrijwillige en flexibele regeling zijn zelfstandigen vrij in het al dan niet inleggen van gelden en ook in de hoogte ervan.  In de uitkeringsfase zal geen levenslange uitkering worden aangekocht maar is sprake van een vooraf overeengekomen duur. De zelfstandigenorganisaties zijn voornemens de regeling uit te laten voeren door een beleggingsinstelling zonder winstoogmerk, waarbij de uitvoeringskosten zo laag mogelijk worden gehouden.

In het licht van het ‘Witteveenakkoord’ zal tevens worden gerealiseerd dat  zelfstandigen hun pensioen niet hoeven aan te spreken voordat ze in aanmerking komen voor de bijstand. Ook zal de wetgeving zodanig worden aangepast dat het derdepijlerpensioen bij arbeidsongeschiktheid van de deelnemer kan worden opgenomen, zonder dat daarbij – zoals thans – revisierente is verschuldigd.

Het kabinet streeft ernaar de bijbehorende wetgeving zo spoedig mogelijk aan de Kamer aan te bieden. 

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, De zelfstandig ondernemer, Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 20 maart 2015