College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) bepleit toetsing praktijkkennis

Het CDFD is van mening dat instellingen die opleidingen in en voor de verzekeringsbranche aanbieden waar de noodzakelijke PE-punten behaald kunnen en moeten worden meer aandacht moeten besteden aan het toetsen van praktijkkennis door middel van praktijkvoorbeelden, rollenspelen en groepsdiscussies. De meeste instituten maken slechts gebruik van multiple choice toetsen. Hiermee wordt met name kennis getoetst, maar geen praktijkkennis.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015