Compensatie loonkosten langdurig zieke oudere werknemers

Om de kans op een baan voor oudere werklozen te vergroten, komt het kabinet met een compensatieregeling voor werknemers die op 1 juli 2009 ingaat. De regeling houdt in dat werkgevers de loonkosten vergoed krijgen van zieke werknemers die bij aanvang van de regeling 55 jaar of ouder waren én voor ze in dienst kwamen ten minste 52 weken werkloos waren. Is de desbetreffende werknemer langer dan 13 weken ziek, dan neemt het Uitkeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) de doorbetaling van het loon over.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015