Concept-tekst art. 17bis UB IB 2001; maximum premie voor nettolijfrente

Als bijlage bij de brief van 30 oktober 2014 van de staatssecretaris van Financiën (AFP/2014/982) is de concept-tekst van artikel 17bis UB IB 2001 opgenomen.

Artikel 17bis vormt de uitwerking van de in artikel 5.16c, lid 1, Wet IB 2001 opgenomen delegatiebepaling.

In artikel 17bis is het in combinatie met de maximumgrondslag maximaal voor de nettolijfrente in box 3 in aanmerking te nemen premiepercentage uitgewerkt.Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015