Concept wetsvoorstel bescherming lijfrenteopbouw en stimulering pensioenopbouw

Het concept wetsvoorstel bevat twee elementen:

1. Bescherming lijfrenteopbouw: dit element waarborgt dat de gemeente bij een aanvraag om bijstand niet van de betrokkene kan vergen dat deze zijn opgebouwde lijfrentekapitaal te gelde moet maken alvorens een beroep op bijstand te kunnen doen.

2. Beslistermijn vrijwillige voortzetting: dit element biedt de zekerheid dat een werknemer of een beroepsgenoot die heeft deelgenomen aan een pensioenregeling die de mogelijkheid van vrijwillige voortzetting kent, gedurende 9 maanden de gelegenheid heeft te besluiten om de deelname aan de pensioenregeling voort te zetten.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015