Conflict over vaststelling ontslagvergoeding

Er dreigt een conflict te ontstaan over het vaststellen van de hoogte van de ontslagvergoeding. De vakbonden houden vast aan de ‘oude’ wijze van berekening van de ontslagvergoeding, terwijl de werkgeversorganisaties de nieuwe kantonrechtersformule aanhangen.
Volgens de ‘oude’ regeling hebben werknemers tot 40 jaar recht op één maandsalaris per dienstjaar. Vanaf de 40 jaar is dat anderhalf maandsalaris en Vanaf de 50 jaar zelfs 2 maandsalarissen per dienstjaar. In de 'nieuwe' regeling, tellen de dienstjaren tot 35 jaar maar voor 50% mee, van 35 tot 45 jaar voor 100%, van 45 tot 55 jaar voor 150% en vanaf 55 jaar voor 200%.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015