Consumentenmonitor AFM en pensioeninformatie

Uit de halfjaarlijkse Consumentenmonitor van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat de meeste Nederlanders uitgebreid geïnformeerd willen worden over hun pensioen. Deze informatie is nodig om de vraag te kunnen beantwoorden of actie ondernomen moet worden. Daarnaast komt naar voren dat men nauwelijks geïnteresseerd is in risico’s en dat het ook in het nieuwe pensioenstelsel belangrijk is om de juiste verwachtingen te wekken.

Uitgebreide pensioenbrief

Van de ondervraagden koos 61% voor de meest uitgebreide pensioenbrief uit drie voorgelegde brieven. 28% koos voor een brief waarin zowel het opgebouwde als het te bereiken pensioen was opgenomen en 10% had voldoende aan een brief alleen het te bereiken pensioen. Het hoogst scoren in het opgebouwde pensioenkapitaal (83%) en het pensioen te bereiken pensioen (73%). Informatie over premie, nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen wordt minder interessant gevonden, terwijl informatie over risico’s op de laatste plaats staat.

Nieuwe pensioenstelsel

De AFM vindt het belangrijk dat deelnemers begrijpen hoe zij de gecommuniceerde pensioeninformatie- en bedragen moeten interpreteren en dat deze de juiste verwachtingen wekken, temeer daar in het nieuwe pensioenstelsel risico’s en keuzes meer bij de individuele deelnemer worden gelegd. Bovendien gaat het pensioen meer bewegen met de economie.

Juiste verwachtingen bevordert het vertrouwen in het nieuwe pensioenstelsel.

Het jaarlijks inzicht verschaffen in de ingelegde premie, het gereserveerde vermogen en het te verwachten pensioen sluit aan bij de behoeften van deelnemers. Daarom moet de pensioeninformatie tijdig, correct en in begrijpelijke taal worden verstrekt. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de pensioenuitvoerders.

Waarschuwing

Tot slot komt de AFM ook met een waarschuwing. Meer informatie leidt niet per definitie tot betere keuzes. Meer informatie kan aanleiding zijn tot verwarring, onbegrip en demotivatie om de informatie te lezen. Het maken van passende keuzes kan hierdoor in gevaar komen. Daarom is het van belang om te achterhalen welke informatie mensen daadwerkelijk helpt bij het bepalen van hun keuze. Hiervoor is nog nader onderzoek nodig.

 

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioencommunicatie
  • Maandag 12 oktober 2020