Contante waarde alimentatieverplichting schuld in Box 3?

Eind februari meldden wij dat op grond van een uitspraak van de Hoge Raad van 11 februari 2011, de contante waarde van de alimentatieverplichting als schuld in Box 3 kon worden aangemerkt. Deze mededeling moet enigszins genuanceerd worden. Voor zover de belastingaanslag over 2009 en voorgaande jaren nog niet onherroepelijk is vastgesteld, kan van bovengenoemde uitspraak gebruik worden gemaakt. Echter vanaf het jaar 2010 kan alleen de contante waarde van de alimentatie ten behoeve van kinderen als schuld in Box 3 worden opgevoerd. Voor partneralimentatie is sinds december 2009 nieuwe wetgeving van kracht, zodat deze niet meer als schuld in Box 3 in aanmerking genomen kan worden.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015