Controle AFM in Noord en Zuid Holland en Utrecht

De komende maanden gaat de AFM steekproefsgewijs bemiddelaars in financiële producten in de Randstad bezoeken. Deze bedrijfsbezoeken richten zich vooral op de controle van de naleving van de vakbekwaamheidseisen en de onlangs ingevoerde regels over provisietransparantie. De controles maken onderdeel uit van een groter geheel van toezichtacties gericht op verbetering van de kwaliteit in de branche en beperken zich tot de provincies Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht. Later komen andere delen van Nederland aan bod.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015