Corona: Aanpassingen Noodpakket 2.0

De ministers van Economische Zaken en Klimaat, Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 28 mei 2020 in een brief aan de Tweede Kamer een aantal wijzigingen in het Noodpakket 2.0 aangekondigd.

Het kabinet verlengt de periode van het Noodpakket 2.0 met een maand van drie maanden naar vier maanden. Het pakket (inclusief alle fiscale maatregelen) loopt derhalve tot 1 oktober 2020. 

Het kabinet verhoogt de maximale Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB van € 20.000 naar € 50.000 voor de vier maanden tot 1 oktober 2020. In dit bedrag is tevens verdisconteerd dat deze subsidie als omzet wordt meegerekend voor de ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud’ (NOW). Het kabinet zal onderzoeken of ondernemingen in kapitaalintensieve sectoren met hoge vaste lasten, die ook na 1 oktober nog zeer forse omzetdervingen doormaken, en als gevolg van overheidsmaatregelen rond het coronavirus een moeilijk toekomstperspectief hebben, door de overheid kunnen worden ondersteund in een beweging richting een toekomstbestendig verdienmodel. 

Tot slot wordt de kortingsregeling in de NOW, om misbruik bij bedrijfseconomisch ontslag tegen te gaan, gewijzigd. Bij de afrekening wordt de NOW-subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen niet langer voor 150% gecorrigeerd maar voor 100% van de loonsom van de werknemers, waarvoor ontslag is aangevraagd. Bij grotere ontslagaanvragen in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO, ontslag om bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers) zal een extra korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie worden opgelegd, tenzij er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever en de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers), of, indien dat niet het geval is, er door deze partijen om mediation is gevraagd bij een bij de Stichting van de Arbeid in te richten commissie.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB, Fiscaal: Overig, Diversen
  • Dinsdag 2 juni 2020