Corona: Noodpakket 3.0

De ministers van Economische Zaken en Klimaat, Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 28 augustus 2020 het Noodpakket 3.0 aangekondigd.

Het kabinet verlengt met het Noodpakket 3.0 een groot aantal financiële regelingen voor de door het coronavirus getroffen ondernemers. Een aantal maatregelen is aangepast. Bovendien zijn er nadere voorwaarden gesteld. De belangrijkste maatregelen zijn:

  • De NOW wordt met drie tijdvakken van drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 (de derde NOW-tranche) en in die periode geleidelijk afgebouwd. De korting voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen vervalt
  • De TVL wordt met drie tijdvakken van drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021. Afhankelijk van onder andere de hoogte van de vaste kosten en de mate van het omzetverlies (minimaal 30%), kan een ondernemer een tegemoetkoming voor vaste lasten tot een maximum van € 90.000 voor drie maanden krijgen. De TVL wordt geleidelijk afgebouwd door het percentage voor omzetverlies vanaf 1 januari 2020 in stappen te verhogen
  • De Tozo wordt eenmalig met negen maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 (Tozo 3). Voor de Tozo 3 wordt naast de al geldende partnerinkomenstoets ook nog een vermogenstoets ingevoerd. Hierdoor komen ondernemers met meer dan € 46.520 aan beschikbare geldmiddelen niet in aanmerking voor de Tozo
  • De regeling voor uitstel van belastingbetaling loopt tot 1 oktober 2020. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Er komt een ruime terugbetalingsregeling van twee jaar om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen
  • De verruimde garantie-instrumenten BMKB-C, GO-C en KKC worden gecontinueerd

Informatie

  • Fiscaal: Overig, Diversen
  • Maandag 31 augustus 2020