Coronavirus: Aanvulling fiscale tegemoetkomingen

In het kader van de coronacrisis is de gebruikelijkloonregeling voor de DGA en is de melding van betalingsonmacht voor de loon- en/of omzetbelasting versoepeld.

Een DGA mag zonder toestemming vooraf van de Belastingdienst gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken, als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van de bv. Pas aan het einde van het jaar moet de bv het gebruikelijk loon over geheel 2020 voor de ab-houder vaststellen en in de aangifte loonheffingen vermelden. Het gebruikelijk loon voor de DGA over geheel 2020 mag dus achteraf bepaald worden.

In 2020 al uitbetaald loon aan de ab-houder kan niet met terugwerkende kracht worden verlaagd. De bv mag het loon van de ab-houder alleen voor de toekomstige maanden in 2020 verlagen.

Het standaardbedrag voor het gebruikelijk loon is € 46.000 in 2020.

Betalingsonmacht loonheffingen en omzetbelasting

Doet iemand – in zijn functie als bestuurder van een commerciële onderneming die een rechtspersoon is en onder de vennootschapsbelasting valt – in het kader van de coronacrisis een verzoek voor bijzonder uitstel van betaling van loonheffingen en/of omzetbelasting, dan beschouwt de Belastingdienst het uitstelverzoek ook als een ‘melding betalingsonmacht’.

De Belastingdienst heeft het beleid omtrent de melding betalingsonmacht op 8 april 2020 gewijzigd. De melding hoeft niet meer afzonderlijk te worden gedaan. Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken. De Belastingdienst beoordeelt de melding betalingsonmacht en koppelt daarover apart terug.

Dit geldt in ieder geval tot 19 juni 2020.

Informatie

  • Fiscaal: Overig
  • Woensdag 15 april 2020