Coronavirus: Aanvulling Togs-regeling

Op 7 april 2020 hebben minister Wiebes en de staatssecretarissen Keijzer en Vijlbrief in een brief onder andere een verruiming van de Togs-regeling bekend gemaakt.

Vanaf 15 april 2020 wordt de doelgroep voor de Togs-regeling verder vergroot. Diverse contactberoepen – zoals tattooshops – die zich eerder nog niet konden aanmelden, omdat zij geen specifieke SBI-code hadden, krijgen toegang tot de Togs. Ook worden kleinere MKB-winkeliers in de voedselsector, dienstverlening zoals taxi’s en particuliere beveiliging, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen en groothandels toegevoegd.

Om overlap tussen de regelingen te voorkomen, wordt er aan zorgondernemers een extra verklaring gevraagd waaruit blijkt in hoeverre de omzetuitval en personeelskosten reeds vergoed zijn via een zogenoemde continuïteitsbijdrage.

 

Ondernemers die, op basis van hun hoofdactiviteit, menen in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, maar zien dat zij staan geregistreerd onder een verkeerde SBI-code, kunnen dit melden bij RVO. RVO zal deze verzoeken dan per geval bekijken op redelijkheid en billijkheid, dan wel toetsen aan de economische activiteit waarmee de onderneming in het Handelsregister staat ingeschreven. Individuele beoordeling is gezien de verwachte aantallen, geen haalbare kaart. Het kabinet hecht er zeer aan dat de tegemoetkoming bij de ondernemers terecht komt die er recht op hebben. Daarom zal er achteraf gecontroleerd worden of er geen misbruik is van de regelingen is geweest. 

Informatie

  • Diversen
  • Woensdag 15 april 2020