Coronavirus: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Op 17 maart 2020 heeft het Kabinet een groot aantal maatregelen afgekondigd om de economische effecten van het Coronavirus te verzachten. Zelfstandige ondernemers kunnen een beroep doen op de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers’.

Zelfstandige ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen kunnen een beroep doen op de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers’ (Tozo). De Tozo wordt uitgevoerd door de gemeenten.

Voor de Tozo geldt geen toets op het inkomen van de echtgenoot of partner en ook geen vermogenstoets.

Om in aanmerking te komen voor de ondersteuning dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan:

  • De zelfstandige moet in Nederland woonachtig zijn
  • Het bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn (of de hoofdzakelijke werkzaamheden)
  • De zelfstandige moet voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar ofwel circa 24 uur per week
  • De zelfstandige moet bedrijfsmatig actief zijn geweest, waaronder ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel, voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020 18.45 uur

Ook een DGA kan in principe een beroep doen op de regeling. De DGA moet voldoen aan de volgende eisen:

  • Het urencriterium
  • Er moet sprake zijn van volledige zeggenschap (onder andere samen met eventueel andere in de bv werkzame personen meer dan 50% van de aandelen bezitten) en van het dragen van de financiële risico’s
  • De DGA dient naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar bv nu geen salaris kan uitbetalen.

Ondersteuning op grond van de Tozo kan worden aangevraagd in de vorm van een bijstandsuitkering voor levensonderhoud en in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal.

De Tozo is tijdelijk en geldt voor drie maanden (maart, april en mei 2020). Een aanvraag voor levensonderhoud kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend.

Informatie

  • Diversen
  • Dinsdag 31 maart 2020