Coronavirus: Uitbreiding doelgroep Tozo-regeling

In een regeling van 29 april 2020 (publicatie: 1 mei 2020) heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de doelgroep voor de Tozo-regeling verruimd.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in de regeling van 29 april 2020 geregeld, dat de zelfstandige die in Nederland woont en een bedrijf in een andere EU-lidstaat heeft bijstand voor levensonderhoud kan krijgen op grond van de Tozo-regeling (maximaal € 1.500 netto voor gehuwden of € 1.050 netto per maand voor alleenstaanden vanaf 21 jaar). Hij heeft in Nederland geen recht op de ‘lening voor bedrijfskapitaal’. Daarvoor is hij aangewezen op de regeling van het land waar het bedrijf is gevestigd.

Daarnaast is geregeld dat de zelfstandige, die in een andere EU-lidstaat woont en een bedrijf in Nederland heeft, een beroep kan doen op de Tozo ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal (lening van maximaal € 10.157 tegen 2% rente). Deze zelfstandige heeft in Nederland geen recht op de bijstand voor levensonderhoud. Daarvoor is hij aangewezen op de sociale bijstand in het woonland.

Verder is in deze regeling geregeld dat zelfstandige ondernemers met de AOW-gerechtigde leeftijd een beroep kunnen doen op de Tozo voor bedrijfskapitaal. Ook zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen dus een bedrijfskrediet van maximaal € 10.157 aanvragen tegen 2% rente.

Uiteraard geldt dat de betreffende zelfstandige ook aan de overige voorwaarden voor de Tozo-regeling moet voldoen.

Sinds 1 mei 2020 kunnen de hiervoor genoemde zelfstandigen een beroep doen op het voor hen van toepassing zijnde onderdeel van de Tozo-regeling. Een aanvraag om bijstand moet in alle gevallen voor 1 juni 2020 zijn ingediend.

Informatie

  • Internationaal, Diversen
  • Woensdag 6 mei 2020