Crisisheffing op gespannen voet met levensloopregeling

De crisisheffing, op grond waarvan werkgevers een eenmalige heffing van 16% moeten betalen over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking inclusief bonussen boven een bedrag van  € 150.000 in 2012  van werknemers is verlengd voor het jaar 2013. Aangezien mensen worden gestimuleerd om in 2013 hun levenslooptegoeden in één keer opnemen door ‘slechts’ 80% van het levenslooptegoed in de belastingheffing te betrekken, dreigen werkgevers met een extra loonheffing te worden geconfronteerd als door de opname van het levenslooptegoed de grens van € 150.000 wordt overschreden. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft toegezegd dat als een werknemer in  2013 met toepassing van die 80%-regeling het volledige tegoed van de levenslooprekening opneemt, die opname niet meetelt voor de grondslag van de crisisheffing.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015