Dagvaarding verkeerde zorgverzekeraar

Rechtbank Gelderland oordeeelt over een dagvaarding uitgebracht aan een zorgverzekeraar.

Een zorgverzekerde dagvaardt Menzis Zorgverzekeraar N.V..  Gesteld wordt dat er premies voor de aanvullende tandartsverzekering onverschuldigd zijn betaald. De zorgverzekeraar zou ook diens zorgplicht hebben geschonden door niet te waarschuwen dat klanten die in aanmerking komen voor zorg op basis van de Wlz dubbel verzekerd zouden zijn.

De dagvaarding is echter uitgebracht aan de verkeerde rechtspersoon volgens de rechter. De tandartsverzekering is aangeboden door Menzis N.V. en niet door Menzis Zorgverzekeraar N.V.. Het maakt daarbij niet uit dat wel een zelfde bankrekening door deze rechtspersonen wordt gebruikt.  Verzekerde had dit voldoende uit de polisdocumentatie kunnen halen en daarom wordt de vordering van verzekerde afgewezen.

 

Informatie

  • Zorg
  • Donderdag 25 februari 2021