Dak woning staat niet ten dienste van het opwekken van energie

Hof Den Bosch heeft op 30 januari 2020 (publicatie: 10 maart 2020) uitspraak gedaan of er recht is op aftrek van voorbelasting van de omzetbelasting op geïntegreerde zonnepanelen die geplaatst zijn op het dak van een nieuwbouwwoning.

Belanghebbende heeft een woning laten bouwen. De zonnepanelen die belanghebbende voor deze woning heeft gekocht, zijn geïntegreerde zonnepanelen, die ook als dakbedekking dienen. Voor de aanschaf en montage van de zonnepanelen is € 3.216 aan omzetbelasting in rekening gebracht.

Belanghebbende heeft zich voor de omzetbelasting aangemeld als ondernemer. De ondernemingsactiviteiten bestaan uit het regelmatig tegen vergoeding door middel van zonnepanelen stroom leveren aan het energiebedrijf.

 

Belanghebbende stelt dat hij recht heeft op aftrek van de voorbelasting van € 3.216. De inspecteur heeft de voorbelasting echter voor 50% toegerekend aan de functie van stroomopwekking, de andere 50% betreft privégebruik in de vorm van dakbedekking, waarvoor geen voorbelasting wordt teruggegeven. Volgens de inspecteur hebben de zonnepanelen uitsluitend voor het energie-opwekkende deel een zakelijke functie.

 

Hof Den Bosch oordeelt dat een rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen de levering van energie via de zonnepanelen en de bouw van de woning ontbreekt. Met de bouw van de woning was een privébelang gediend, de woning is niet gebouwd voor het plaatsen van zonnepanelen. De stelling van belanghebbende dat het dak en de woning ten dienste staan van het opwekken van energie en dat dit moet leiden tot (meer) aftrek van voorbelasting wordt dan ook verworpen.

Informatie

  • Fiscaal: Overig
  • Dinsdag 17 maart 2020