De ANW uitgelegd

De Algemene Nabestaandenwet (ANW) is een uitkering van de overheid na het overlijden van een partner of van ouders. Als nabestaande komt iemand in aanmerking voor een uitkering als die jonger is dan 65 jaar en de partner op de datum van overlijden verzekerd was voor de ANW.

Ook moet de nabestaande ook aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • geboren voor 1950, of
  • een kind onder de 18 jaar, of
  • voor tenminste 45% arbeidsongeschikt.

Als deze voorwaarden niet van toepassing zijn, dan kan de nabestaande nog in aanmerking komen voor een uitkering als door het overlijden een kind jonger dan 18 jaar bij de nabestaande komt wonen. De ANW maakt geen onderscheid tussen gehuwden, geregistreerd partners of samenwonenden.

De hoogte van de ANW-uitkering is afhankelijk van het inkomen. Voor een overzicht van de actuele bedragen verwijs ik graag naar de Sociale verzekeringsbank.

Een weeskind komt in aanmerking voor een uitkering als beide ouders zijn overleden en de laatst overleden ouder op de datum van overlijden verzekerd was voor de ANW. De wees moet jonger zijn dan 16 jaar. In sommige gevallen is er recht op een uitkering tot 21 jaar.

De ANW is een voorziening van de overheid bij overlijden. Het is de basis van het pensioen bij overlijden en bevindt zich dus in de eerste pijler. Een overzicht van de drie pijlers is hier te vinden.

Omdat niet iedereen in aanmerking komt voor een ANW-uitkering kan dit gevolgen hebben voor het pensioen. Het kan zijn dat je zelf actie moet ondernemen. In een artikel over het ANW-hiaat ga ik hier verder op in

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Woensdag 29 december 2010