De Belastingdienst heeft ruime beoordelingsvrijheid bij concernaansluiting voor de sectorindeling Wfsv

X, B en A vormen samen met een aantal andere vennootschappen een economische of organisatorische eenheid (art. 5.4 Regeling Wfsv). B is een uitzendbureau dat haar personeel naar bedrijven in de gezondheidszorg uitzendt met uitzendbeding. A is een uitzendbureau dat personeel naar diverse sectoren uitzendt zonder uitzendbeding. X is ingedeeld in sector 35 (Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen). A en B zijn beide ingedeeld in sector 52 (Uitzendbedrijven). A en B hebben de Belastingdienst verzocht om samen met X te worden ingedeeld in sector 35, maar dat werd geweigerd. Volgens het Hof was dat terecht. De Belastingdienst “kan” beslissen dat een werkgever wordt ingedeeld in een andere sector. Dit oordeel wordt door de Hoge Raad (09/01/2015, 14/00986) bevestigd. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever de inspecteur een ruime beoordelingsvrijheid heeft gegund bij de behandeling van een aanvraag om een zodanige beslissing. 
 

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015