De maatregelen Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden op een rij (1):

Vergroting gebruiksmogelijkheden van het ouderschapsverlof door:

-          Onvoorwaardelijk recht op 3 dagen opname voor vaders bij geboorte kind.

-          Laten vervallen van de wettelijke bepalingen van de wijze van aanvraag.

-          Laten vervallen van de eis één jaar in dienst bij de werkgever.

Flexibilisering van het pleegzorg- en adoptieverlof door:

-          Toevoegen mogelijkheid dat de werknemer verlof in overleg met de werkgever gespreid kan opnemen (is nu vier weken aaneengesloten).

-          Verruiming opnametermijn van 18 naar 26 weken rond opname van het kind.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015