De maatregelen Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden op een rij (2):

-          Flexibilisering opname langdurend zorgverlof door het laten vervallen van de wettelijke beperkingen voor wijze van aanvraag.

-          Uitbreiding kort- en langdurend zorgverlof werknemers, zorgend voor broers,  zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten, anderen in sociale omgeving (per 1 juli 2015).

-          Uitbreiding langdurend zorgverlof: noodzakelijke zorg ingeval van ziekte en hulpbehoevendheid (per 1 juli 2015).

-          Verheldering werkingssfeer calamiteiten- en kortverzuimverlof: toevoeging  ‘onvoorziene omstandigheden’ als grondslag verlof en explicitering ziekenhuisbezoek door werknemer en noodzakelijke begeleiding van naasten bij medische zorg.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015