De maatregelen Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden op een rij (3):

-          Uitbreiding bevallingsverlof voor gevallen waarbij het kind na geboorte langdurig in het ziekenhuis moet worden opgenomen (’couveusekinderen’).

-          Overdracht aan partner van bevallingsverlof in geval van overlijden moeder.

-          Bevallingsverlof mag vanaf 6e week na bevalling in deeltijd over max. 30 weken.

-          Zwangerschapsverlof bij meerling(en) wordt met 4 weken uitgebreid. De datum van inwerkingtreding van dit onderdeel is nog niet vastgesteld.

-          Verkorten termijn waarop nieuwe aanvraag aanpassing contractuele arbeidsduur kan worden gedaan van 2 naar 1 jaar (onvoorziene omstandigheden ook tussendoor).

-          Introductie mogelijkheid bij onvoorziene omstandigheden (zoals plotseling zieke partner) af te wijken van procedurele bepalingen.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015