De PensioenKaravaan rijdt weer! Uitsluitend voor advocaten!

Pensioen is dagelijks in het nieuws! Ook voor uw cliënten is zekerheid van pensioen cruciaal voor het toekomstig inkomen. Voor ondernemingen ligt aansprakelijkheid voor pensioenclaims op de loer. De PensioenKaravaan voor Advocaten biedt de kennis én oplossingen die u als advocaat nodig heeft om uw cliënten voor te bereiden op de toekomst! 

Voor een boeiende inleiding, actueel en gericht op úw dagelijkse praktijk. Aan de hand van recente jurisprudentie komen tijdens de bijeenkomsten onder meer de volgende onderwerpen aan de orde. 
Pensioen en arbeidsrecht: communicatie over pensioenaanspraken, verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfondsen en verjaring van pensioenaanspraken;
Fusie en overname: hoe om te gaan met verschillende pensioenregelingen;
Pensioen en echtscheiding: afstortingsdiscussies, stamrechten en conversie.

U komt toch ook? 
Onderstaand treft u de verschillende data en plaatsen aan waar de PensioenKaravaan wordt gehouden. De bijeenkomsten starten om 15.30 uur en duren tot 18.00 uur.
- 6 juni Amsterdam
- 7 juni Rotterdam 
- 8 juni Utrecht
- 9 juni Eindhoven
Uw investering voor de PensioenKaravaan voorjaar 2011 bedraagt slechts € 75,-. Bent u lid van Balieplus? Dan is uw investering slechts € 50,-;

Aanmelden is direct mogelijk: aanmelden Pensioenkaravaan voorjaar 2011

Graag tot ziens bij de PensioenKaravaan! 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015