De startbrief uitgelegd

Voorlopig is dit het laatste artikel in de serie "Pensioen uitgelegd". Om de hele serie te kunnen terug kijken, klik dan onderaan in de tagcloud op Pensioen uitgelegd.

De startbrief

De werkgever moet er voor te zorgen dat de uitvoerder aan de werknemers een startbrief verstrekt. Dit document is een van de vele verschillende documenten die in het kader van pensioen wordt opgesteld.

Pensioenovereenkomst
Een pensioenovereenkomst is de afspraak die wordt gemaakt tussen werkgever en werknemer. Dit kan een summier document zijn.

Pensioenreglement
Een pensioenreglement wordt opgesteld door de uitvoerder en is een juridisch document. Hierin staat de pensioenafspraak tussen werkgever en werknemer, maar ook elementen uit de uitvoeringsvoereenkomst, die tussen werkgever en uitvoerderwordt gesloten, vermeld.

Startbrief
Op basis van deze documenten is het vaak nog lastig om de pensioentoezegging echt te kunnen begrijpen en doorgronden. Daarom is de startbrief bedacht.

De startbrief is een begrijpelijk document waarin de pensioenregeling in heldere en duidelijke bewoordingen wordt uitgelegd.

De startbrief dien je binnen 3 maanden nadat je deelnemer bent geworden te ontvangen. In de startbrief staat onder andere uitgelegd wat de inhoud van de pensioenregeling is, hoe het zit met de indexatie, of er ook een vrijwillige pensioenregeling.

De startbrief is dus voor werknemers een essentieel document. Zorg dat je die krijgt en probeer de pensioenregeling te doorgronden.
Ik kom helaas startbrieven tegen die niet te begrijpen zijn. Dat is in strijd met de wet. Als u een onbegrijpelijke startbrief heeft, meld dat gerust bij uw werkgever of uitvoerder. Het is tenslotte de bedoeling dat u het begrijpt.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 28 april 2011