De vrijwillige verzekering AOW aangepast

De wet wijziging vrijwillige verzekering AOW is op 17/12/2014 met terugwerkende kracht t/m 24/03/2014 in werking getreden. In deze wet worden drie nieuwe voorwaarden aan het inkopen van ontbrekende verzekeringsjaren gesteld:
- verplicht verzekerd voor de AOW en werk verrichten in Nederland op moment van inkoop. - minstens 5 jaar verplicht verzekerd geweest en minstens 5 jaar arbeid hebben verricht. (Tijdvakken dat men elders in de EU verplicht verzekerd was en werkte worden conform EG Verordening  883/2004 samengeteld.)
- inkoop alleen over het aantal jaren dat men niet elders een wettelijk verplichte ouderdomsverzekering had. Dit is conform EG Verordening 883/2004 (slechts in één lidstaat en niet dubbel
verzekerd over dezelfde periode).

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015