Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

De zorgverzekeringswet en corona

Het coronavirus houdt ons land in zijn greep. Mensen vragen zich af wat de dekking is van hun zorgverzekering en of er zorgkosten voor hun eigen rekening komen. De dekking van de zorgverzekering is niet aangepast. Daar is tot nu toe geen reden voor. We zetten de dekking die verband houdt met het coronavirus voor u op een rij.

Huisarts

Huisartsenzorg valt onder de dekking van de basisverzekering. Het eigen risico is niet van toepassing op huisartsenzorg.

Laboratoriumonderzoek

Laboratoriumonderzoeken, zoals tests, zijn gedekt door de basisverzekering. Wel is het eigen risico van toepassing. Ook als het onderzoek plaatsvindt in opdracht van een huisarts. Een coronatest wordt afgenomen in overleg met de GGD. Niet iedereen met symptomen wordt getest.

Ziekenhuis

Spoedeisende medisch specialistische zorg, zoals een opname op de Intensive Care, valt onder de dekking van de basisverzekering. Wel is het eigen risico van toepassing.

Voor niet-spoedeisende zorg blijft het belangrijk om te controleren of het gekozen ziekenhuis is gecontracteerd door de zorgverzekeraar. Als dit niet zo is, dan kunnen er kosten voor rekening van de verzekerde zijn, ook als de verzekerde een restitutiepolis heeft. Neem bij twijfel altijd vooraf contact op met de zorgverzekeraar. Deze moet vooraf kunnen vertellen of er kosten voor rekening van de verzekerde zullen zijn en wat de hoogte is van die kosten.

Medicijnen

Op dit moment is er nog geen medicijn tegen het nieuwe coronavirus. Ook is er nog geen vaccin.

Andere medicijnen worden vergoed als zij op een lijst staan van de overheid (het geneesmiddelenvergoedingssysteem, GVS).

Voor sommige medicijnen is een eigen bijdrage verschuldigd. Deze eigen bijdrage is maximaal €250 per persoon per kalenderjaar. Medicijnen vallen onder het eigen risico, tenzij de zorgverzekeraar het middel expliciet heeft vrijgesteld.

Zorg op afstand

Zorgaanbieders kunnen ook zorg op afstand declareren. De regels hiervoor staan op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook is de Stimuleringsregeling E‑health Thuis uitgebreid zodat er meer subsidie mogelijk is voor E‑health-toepassingen tijdens de coronacrisis.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Persoonlijk beschermingsmateriaal, zoals mondkapjes of gezichtsmaskers, vallen niet onder de basisverzekering. Ook desinfecterende handgel wordt niet vergoed op grond van de basisverzekering.

Zorgkosten in het buitenland

De basisverzekering kent werelddekking. In het buitenland krijgt een verzekerde hetzelfde vergoed als hij of zij in Nederland vergoed zou krijgen. In sommige landen, zoals Amerika en Japan, is de zorg veel duurder dan in Nederland. Als de zorg veel duurder is, dan komen de meerkosten voor rekening van de verzekerde zelf. Dit risico is mogelijk afgedekt door een aanvullende verzekering of reisverzekering met dekking voor medische kosten. Het eigen risico geldt voor zorg in het buitenland op dezelfde manier als voor zorg in Nederland.

In Nederland kennen we voor huisartsenzorg naast het consulttarief een inschrijftarief per verzekerde dat de zorgverzekeraar betaalt aan de huisartspraktijk. Alleen het Nederlandse consulttarief wordt vergoed bij een huisartsconsult in het buitenland. De kans dat een verzekerde met alleen een basisverzekering voor huisartsenzorg in het buitenland zelf een deel moet betalen, is daarom groter dan voor andere zorg. Wel is de vergoeding van huisartsenzorg ook in het buitenland vrijgesteld van eigen risico.

Mensen kunnen ook een EHIC (European Health Insurance Card) gebruiken voor spoedeisende zorg in het buitenland. De verzekerde krijgt dan de zorg onder dezelfde voorwaarden als mensen die in dat land verzekerd zijn.

Zorgkosten van verdragsgerechtigden in Nederland

Mensen uit het buitenland met een EHIC of een verdragsformulier (een zogenaamd '111-formulier') kunnen in Nederland spoedeisende zorg krijgen. De vergoeding is dan overeenkomstig de dekking van de basisverzekering.

Zonder EHIC of verdragsformulier is Nederlandse zorg in eerste instantie voor eigen rekening. Mogelijk zijn mensen in hun thuisland verzekerd voor zorg of hebben zij een reisverzekering met dekking voor medische kosten.

Tegemoetkoming aanbieders niet-coronazorg

Zorgaanbieders die geen coronazorg bieden, zoals tandartsen en fysiotherapeuten, kunnen van zorgverzekeraars een continuïteitsbijdrage krijgen. Op die manier kunnen zij hun vaste lasten betalen, zoals panden en personeel, en blijft deze zorg beschikbaar voor wanneer mensen er weer gebruik van gaan maken.

Met coronazorgaanbieders, zoals huisartsen en ziekenhuizen, hebben zorgverzekeraars ook afspraken, onder andere over bevoorschotting en vergoeding van extra kosten vanwege coronazorg.

Informatie

  • Zorg
  • EQF 5
  • Woensdag 22 april 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships