Deelname nettopensioen in 2015 vermindert jaarruimte 2016, is dat terecht?

Volgens de voorgestelde wettekst voor de jaarruimte 2016, opgenomen in het Belastingplan 2015, moet de pensioenaangroei voor het nettopensioen meegenomen worden voor de berekening van de lijfrentepremieaftrek in de jaarruimte van 2016. De Kennisgroep Verzekeringsproducten en Eigen Woning heeft dit bevestigd en heeft dit tevens onder de aandacht van het ministerie van Financiën gebracht.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 1 mei 2015