Deelnemer kan rechten ontlenen aan UPO, beantwoording kamervragen

Zoals eerder te lezen was op Nationaal Pensioenweblog heeft recentelijk de Rechtbank Rotterdam in zijn uitspraak van 3 september 2010 aangegeven dat de deelnemer mocht afgaan op de juistheid van de het jaarlijks verstrekte pensioenoverzicht, ook al stond vermeld op het Uniform Pensioenoverzicht) dat aan dat pensioenoverzicht geen rechten konden worden ontleend.

Het Tweede Kamerlid Vermeij (PvdA) heeft aan de minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen gesteld over de rechten die deelnemers kunnen ontlenen aan hun Uniform Pensioenoverzicht.

Op 3 maart heeft minister Kamp deze vragen beantwoord.

De vragen en de antwoorden kunt u hier lezen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Dinsdag 8 maart 2011