Deeltijd-WW vervangt regeling werktijdverkorting

In het kader van de kredietcrisis is eind vorig jaar de regeling werktijdverkorting ingevoerd om ontslagen te voorkomen. De regeling zou aanvankelijk tot 1 januari 2008 duren, maar is verlengd tot 1 april 2009. Vanaf 1 april 2009 geldt een nieuwe regeling, de deeltijd-WW. De nieuwe regeling is bedoeld voor bedrijven die voldoende “gezond” zijn om zich van de kredietcrisis te kunnen herstellen. Werkgevers kunnen voor hun werknemers gedeeltelijk WW aanvragen voor 3 maanden. Dit kan twee keer voor 6 maanden worden verlengd. De werknemers blijven gewoon in dienst en hebben geen sollicitatieplicht. Voor het deel dat de werknemer werkloos is ontvangt hij een WW-uitkering, die door de werkgever aangevuld kan worden tot 100%. De pensioenopbouw kan in stand blijven.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015