Dekkingsgraden grote pensioenfondsen omlaag door lage rente

In het eerste kwartaal van 2015 zijn de dekkingsgraden van veel grote pensioenfondsen gedaald. Belangrijkste oorzaak is de historisch lage rentestand als gevolg van de recente stimuleringsmaatregelen van de Europese centrale bank (ECB). Die zijn misschien gunstig voor de export maar zeker niet voor pensioenfondsen. Zij moeten nu meer geld in kas hebben om in de (verre) toekomst aan hun verplichtingen te voldoen en dat zet hun financiële positie onder druk.

Met ingang van 2015 wordt de dekkingsgraad op een nieuwe manier berekend, namelijk via middeling van de dekkingsgraden van de voorafgaande 12 maanden. Deze berekeningsmethodiek zorgt voor minder fluctuaties en maakt nu al zichtbaar dat de dekkingsgraden de komende tijd verder zullen dalen. Dit leidt in de eerstvolgende jaren weliswaar nog vrijwel nergens tot pensioenverlagingen maar indexatie, het koppelen van pensioenuitkeringen en –opbouw aan de loon- of prijsontwikkeling, raakt voor veel pensioendeelnemers jarenlang buiten beeld. Hun pensioenen worden daardoor langzaam uitgehold.

Op basis van hun financiële situatie moeten circa 160 pensioenfondsen uiterlijk 1 juli 2015 een herstelplan indienen, zo heeft toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) onlangs naar buiten gebracht. Een vergelijkbaar aantal fondsen hoeft geen herstelplan op te stellen omdat zij er beter voor staan.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 1 mei 2015