Dekkingsgraden pensioenfondsen sinds september licht gestegen

Eind november 2011 bedroeg de gemiddelde dekkingsgraad van een pensioenfonds 97%. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de dekkingsgraad per ultimo van het derde kwartaal. Toen bedroeg de dekkingsgraad nog 94%; de laagste stand sinds het eerste kwartaal van 2009.

Deze stijging van de dekkingsgraad – de verhouding tussen beschikbare middelen en verplichtingen - hangt samen met de stijgingen van de aandelenkoersen en de lange rente. Hierdoor namen de beschikbare middelen toe, terwijl de verplichtingen afnamen.

Bron: DNB

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 15 december 2011