Dekkingsgraden Pensioenfondsen: stand van zaken

Vanaf 2015 geldt een andere berekeningssystematiek van de dekkingsgraad, die is gebaseerd op de stand van de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden (januari 2014 t/m december 2014). De dekkingsgraad op 1 januari 2015 zal bij de meeste fondsen iets hoger liggen dan die op 31 december 2014. Zolang de rente laag blijft zal, als gevolg van de 12-maandsmiddeling, in 2015 waarschijnlijk een dalende trend van de dekkingsgraden te zien zijn.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015