Depositogarantiestelsel ook na oktober 2009 van kracht

Vanaf oktober 2009 tot en met 31 december 2010 blijft de dekking van het depositogarantiestelsel in takt op € 100.000,--. Het in oktober vorig jaar ingestelde stelsel voor de bescherming van banktegoeden van consumenten zou aanvankelijk een jaar duren. Voor de periode daarna (vanaf oktober 2009) tot ultimo 2010 zijn de lidstaten van de Europese Unie vrij een andere dekking te kiezen, mits deze maar ten minste € 50.000,-- bedraagt. Minister Bos van Financiën heeft besloten de dekking tot 31 december 2010 onveranderd voort te zetten. Daarna geldt voor alle lidstaten een permanente verplichte dekking van € 100.000,-- per persoon per instelling.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015