Digitale handtekening onder zakelijk krediet rechtsgeldig?

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt over de rechtsgeldigheid van een zakelijke geldleningsovereenkomst met borgstelling van de bestuurder in privé.

Er wordt op de website van Swishfund een aanvraag voor een geldlening ingediend die positief beoordeeld wordt. De overeenkomst van geldlening en de overeenkomst van borgtocht hiervoor wordt digitaal ondertekend. Die digitale handtekening bevat de voorletters en achternaam van de directeur. De onderneming gaat failliet en de directeur wordt als borg aangesproken.

Voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant is de rechtsgeldigheid van de handtekening aan de orde. De geldverstrekker vindt dat aan alle juridische eisen van een rechtsgeldige elektronische handtekening is voldaan. De rechtbank wijst dat echter af, omdat de geldverstrekker niet aantoont dat het gebruikte programma voldoet aan de eisen van de eidas-verordening die de rechtsgeldigheid van elektronische handtekeningen regelt.

De rechtbank beoordeelt vervolgens of de gevolgde procedure toch tot een overeenkomst kan hebben geleid. De rechtbank vindt ook dat van niet, omdat het verificatieproces meer ziet op de contracterende onderneming en niet op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de afsluiter. Het bezit van een kopie van het identiteitsbewijs is daarvoor onvoldoende. De methode van de geldverstrekker levert een te groot risico op misbruik door personen die beschikken over mailadressen en bankgegevens van bestuurders. De geldverstrekker kan zo niet bewijzen dat er een overeenkomst van borgtocht rechtsgeldig tot stand is gekomen en diens vordering wordt daarom afgewezen.

Informatie

  • Financieren
  • Maandag 12 oktober 2020