Directe afhandeling WA-schades particuliere personenauto's

De Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars keurt het plan voor invoering van Directe Schadeafhandeling voor particulier verzekerde personenauto's goed.

Na goedkeuring door de ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars starten verzekeraars in juli 2021 met het afhandelen van de materiële schade aan personenauto's van hun eigen WA-verzekerde klanten. Dat doen ze op grond van de gemaakte afspraken ook als de schade is veroorzaakt door een ander voertuig waarvan de bestuurder ovor die schade aansprakelijk is. De bedoeling is dat de schade daardoor sneller en eenvoudiger wordt afgehandeld. Consumenten hoeven hun schade n iet meer te verhalen bij de aansprakelijke partij, maar melden die bij hun eigen verzekeraar.

Informatie

  • Schade Particulier, Schade Zakelijk
  • Maandag 28 december 2020